Interview

WGSP Lekstroom blij met betrokken werkgevers in de regio

‘Samen creëren we kansen en misschien zelfs pareltjes’

Sinds het einde van de economische recessie is er werk in overvloed en lijken banen voor het oprapen te liggen. Dat geldt echter niet voor bijstandsgerechtigden met een zichtbare of onzichtbare arbeidsbelemmering. Werkgeversservicepunt Lekstroom (WGSP Lekstroom) helpt juist deze doelgroep, door contact te leggen met werkgevers in de regio en kandidaten te begeleiden naar een duurzaam dienstverband. ‘Wij ondersteunen zowel de werkgever als de werknemer. Want iedereen verdient een kans!’

WGSP Lekstroom is onderdeel van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), de regionale sociale dienst voor de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen. ‘Tegenwoordig treffen we in de groep bijstandsgerechtigden steeds vaker mensen aan met een zichtbare of onzichtbare arbeidsbelemmering’, vertelt Jamal el Mourabit, accountmanager bij WGSP Lekstroom. ‘Ook die mensen willen wij heel graag aan het werk helpen en houden. We doen er alles aan om hen duurzaam uit de bijstand te krijgen, omdat wij van mening zijn dat het voor iedereen beter is om actief te participeren in deze samenleving.’

De problematiek van de groep bijstandsgerechtigden wordt in de huidige samenleving steeds complexer. Hen aan een baan helpen vraagt om een sterke wil van de kandidaten zelf, een goede begeleiding vanuit WGSP Lekstroom en een grote bereidwilligheid vanuit de werkgever. ‘WGSP Lekstroom is niet langer een soort uitzendbureau, dat direct medewerkers kan plaatsen zodra daar om wordt gevraagd’, aldus Jamal. ‘Wij kijken steeds meer vanuit de werknemer: hoe kunnen we die plaatsen en waar kan dat het beste? Wij willen het draaideur-effect voorkomen en mensen duurzaam aan het werk helpen. Dat vergt ook commitment aan werkgeverskant. We zijn daarom enorm blij met werkgevers als Terberg, die hiervoor oprecht open staan.’

Opname in doelgroepregister
Rob van der Lans is controller bij Terberg Verenigde Bedrijven in IJsselstein en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor alles wat er intern gebeurt. Toen hij verlegen zat om een facilitair medewerker, nam hij een dame “met een rugzak” aan voor een zogenaamde werkervaringsplek. ‘Ze was beschikbaar en ze wilde heel graag aan het werk. Dan hoef ik daar niet zo lang over na te denken.’ Wanneer Rob merkt dat de dame in kwestie zich regelmatig ziek meldt, verdiept hij zich in haar persoonlijke omstandigheden. ‘Ik sloeg steil achterover van wat ik toen allemaal te horen kreeg. Het is onvoorstelbaar in wat voor ambtelijke mallemolen mensen terecht kunnen komen. Ze liep helemaal leeg over de instanties waarmee ze te maken heeft. En wanneer je goed luistert, begrijp je dat dat een reëel probleem voor haar is.’

Een grote wens van de medewerker in kwestie is dat zij in het zogenaamde doelgroepregister wordt opgenomen: een landelijk register dat wordt beheerd door het UWV, waarin alle mensen staan die vallen onder een banenafspraak. ‘Opname in het doelgroepregister zou betekenen dat onze medewerker extra begeleiding krijgt en dat wij als werkgever subsidie ontvangen’, weet Rob. ‘Wanneer de medewerker niet de productiviteit levert die bij de functie hoort, wordt de werkgever vanuit een ander potje betaald. Dat betekent dat de werknemer minder bang is om haar baan te verliezen. Dat brengt rust in haar hoofd, waardoor ze van grotere waarde voor ons kan zijn.’ Omdat hij zich haar lot persoonlijk aantrekt, maakt Rob zich sterk voor deze stap. ‘Ik kan slecht tegen mijn verlies. Wanneer ik aan iets begin, wil ik dat ook succesvol afronden. Ik wil dus niet de zoveelste werkgever zijn die haar wegstuurt.’ Zo komt hij in contact met Jamal van WGSP Lekstroom. ‘Doordat wij ons samen met de kandidaat in kwestie hebben verenigd en ingezet, is het ons gelukt om van de gebruikelijke procedures af te wijken. Zeer binnenkort staat onze medewerker in het doelgroepregister. Voor haar is dat enorm belangrijk. Het betekent dat háár beperking niet langer een beperking is voor haar werkgever.’

‘Wij kijken steeds meer vanuit de werknemer: hoe kunnen we die plaatsen en waar kan dat het beste?

Halen én brengen
Jamal vindt het een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen WGSP Lekstroom, haar kandidaten en potentiële werkgevers. ‘Er gaat vaak zoveel complexe problematiek schuil achter het feit dat mensen geen werk hebben. Een baan is niet altijd dé oplossing, maar kan wel enorm helpen. Daarom ondersteunen wij werkgevers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen waar we kunnen, bijvoorbeeld door de inzet van een jobcoach of voorlichting over loonkostensubsidie. Als WGSP Lekstroom willen wij niet alleen kandidaten plaatsen, maar ook werkelijk van meerwaarde zijn voor de werkgever. Het is halen én brengen, zodat we gezamenlijk mensen met een belemmering kansen kunnen bieden en wellicht tot pareltjes maken.’

Rob is in ieder geval content met zijn medewerker. ‘Natuurlijk is het makkelijker om iemand zonder beperkingen aan te nemen. Maar deze mevrouw wil heel graag werken en krijgt vrijwel nergens een kans. Dat moeten wij als maatschappij toch kunnen oplossen? Het enige wat ik wil, is een gemotiveerde medewerker: en dat is ze. Ik heb een zwak voor mensen die ergens écht voor gaan. Daarom bieden wij haar als Terberg heel graag deze kans. We voelen ons verantwoordelijk voor onze medewerkers en doen graag iets terug voor de samenleving; iets méér dan alleen een bedrag overmaken om er weer vanaf te zijn. Dat sluit naadloos aan bij onze visie als familiebedrijf. Elk bedrijf is feitelijk een mini-maatschappij: daarin verdient iedereen een plekje. Ik wil dus heel graag dat ze blijft. Dat gun ik haar, als méns.’