Column

Huwelijkse voorwaarden voor ondernemers

Als mens vinden wij het in het algemeen leuker om zaken samen te doen. Dit begint al bij geboorte. Een baby kan zonder verzorging en ouderliefde niet overleven. We zijn op dat moment volledig afhankelijk van anderen. Dit vormt ons principe dat je dingen samen gaat doen. Als mens wil je ergens bij horen. Spelen met andere kinderen is leuker dan alleen. Het ontwikkelt je eigen waarde en vormt je als mens.

Vele ondernemingen beginnen vanuit een idee met meerdere personen en deze ondernemingen hebben dan vaak meerdere aandeelhouders. Misschien u ook wel? Gezamenlijk plannen maken voor nieuwe business en de inzet en opbrengst als aandeelhouders netjes verdelen. Ook komt het voor dat ondernemers alleen aan een onderneming beginnen, maar gaandeweg betrokken medewerkers willen laten participeren, of door samenwerking en groei nieuwe aandeelhouders erbij krijgen.

De afspraken omtrent samenwerking tussen de aandeelhouders wordt vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst aanvullend aan de statuten. In de praktijk zien we vaak dat hier enkel de afspraken rondom verdeling geld, verantwoordelijkheden en zeggenschap worden geregeld. Dit zijn uiteraard de eerste en belangrijkste items, maar daarnaast is het verstandig ook de situatie bij vertrek, al dan niet vrijwillig (good leaver/bad leaver bepaling), en overdracht bij ziekte/overlijden alvast te beschrijven.

‘Ondernemen met elkaar is een feestje, zorg dan wel dat je zelf de slingers hebt opgehangen’

In feite is het vergelijkbaar als een huwelijk en de afspraken die je daarvoor maakt. In goede tijden maak je deze, om zodoende in slechte tijden de afspraken voor een ieder helder te hebben. Laat ik op voorhand wel duidelijk zijn, dat deze manier van aanpak onmin en onderlinge problemen niet voorkomt. Ook in het huwelijk van ondernemers is communiceren met elkaar van essentieel belang om de samenwerking leuk en succesvol te houden. Ook al heb je dan nog zoveel op papier gezet en is een breuk onvermijdelijk, zorg dan voor onderliggende afspraken die het ontvlechten niet minder pijnlijk, maar wel simpeler maken.

Als laatste geldt ook hier dat eerder gemaakte afspraken door de tijd heen kunnen veranderen qua beleving, bedoeling en uitwerking. Bespreek als aandeelhouders met elkaar minimaal één keer per jaar hoe een ieder in de onderneming zit en of de afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst daar nog goed bij passen. Een aandeelhoudersovereenkomst is een onderhandse akte en is dus zo aangepast op de gewenste situatie. Ondernemen met elkaar is een feestje, zorg dan wel dat je zelf de slingers hebt opgehangen.

Albert van Lunteren